Arenaer

Her finner du en oversikt over alle konsertarenaen, størrelse på scene, eventuelt oppvarmingsrom og hva som finnes av slagverksutstyr. Dersom korpset ditt trenger mer slagverkutstyr, må dere ta med det selv.

Under påmelding skal korpset oppgi hvor korpset ønsker å spille konsert ute eller inne. Vi forsøker å innfri ønske, men må fordele ut i fra antall korps og tidspunkt.

Sør-Fron Kirke / Gudbrandsdalsdomen

Bilde av Sør-Fron Kirke / Gudbrandsdalsdomen

Sør-Fron kirke er en populær kulturarena med konserter året rundt av lokale og ikke lokale aktører. Kirken tar opp mot 500 publikummere. Her er det godt å spille for små og mellomstore korps. Scenekapasitet ca 25 personer, maks 30. Tre rekker + slagverk.

Tilgjengelig slagverksutstyr; trommesett og 3 pauker.

Ikke oppvarmingsrom. Noe lagerplass til kasser i kapellet. Notestativ. Kiosk i nærheten.

Bilde av Sør-Fron Kirke / Gudbrandsdalsdomen

Rudi Gard

Bilde av Rudi Gard

Rudi Gard er kulturgarden i Gudbrandsdalen med konserter og arrangement hele året. Konsertscenen er i en stor ny låve bygd for formålet. Her er det god lyd for små og mellomstore korps. Publikumskapasitet opp til 300. Scenekapasitet maks 35 musikanter i tre til fire rekker. Ikke oppvarmingsrom. Notestativ, Lagerrom til instrumentkasser og litt annen oppbevaring i etasjen under.

Slagverkutstyr: Trommesett, 3 pauker, perkusjonsbord, klokkespill, chimes. Mulighet for sanganlegg.

Mat å få kjøpt på stedet. God bussparkering 200 - 500 m fra garden.

Se egen omtale om hva som skjer på Rudi Gard lørdag 11. juni. (nb: deltagere på stevnet har inngang inkludert i deltageravgift)

Bilde av Rudi Gard

Utearena - Aanekre Gard

Bilde av Utearena - Aanekre Gard

Aanekre gard ligger på "baksiden" (sør for Laugen) i Lia. Aanekre er en "Inn på tunet" og 4H-gård, som har stor aktivitet i tillegg til gårdsdrift.

Her er det stoler og trommesett. Enkel servering fås kjøpt på gården. Bussparkering i nærheten.

Bilde av Utearena - Aanekre Gard

Utearena - Tveitplassen

Bilde av Utearena - Tveitplassen

Tveitplassen ligger midt i Hundorp sentrum, vis-a-vis Kommunehuset og rett nedenfor Sør-Fron kirke. Tveit Smie er en anerkjent kunstsmie med åpen smie og utsalg.

Sør-Fron Lions har marked på Tveitplassen denne lørdagen, så det er sikret bra med publikum.

Stående konsert med smånoter (ikke notestativ og ikke noe slagverkutstyr). Bussparkering i nærheten.

Bilde av Utearena - Tveitplassen

Dale-Gudbrands Gard

Bilde av Dale-Gudbrands Gard

Søndagens arrangement er lagt til Dale-Gudbrands gard. Stedet ble valgt til Oppland fylkes og Sør-Fron kommunes tusenårssted i 1999. I 2021 var stedet i sentrum for 1000-års markelingen for kristningen av Norge. Det var nemlig her Olav den Hellige møtte høvdingen i Gudbrandsdalen, Dale-Gudbrand, til kamp under kristninga av Norge i 1021.

Alle korpsene skal marsjere fra flere retninger til stedet. Det blir felles marsjer og deretter underholdning relatert til tusenårsfeiringa fra utescene.

Det kommer mer informasjon om arrangementene som skal være på Dale-Gudbrand.

Bilde av Dale-Gudbrands Gard

Sygard Listad

Bilde av Sygard Listad

Her blir det fjøspub fredag!

I følge Snorre Saga bodde Olav II Haraldsson, også kalt Olav den hellige, på Listad 6 dager i 1021 før møtet med Dale-Gudbrand. Nå bor familien Bjerke her, hobbybønder med korn og grassproduksjon.

Fjøset fra 1881 er gjort om til festlokale og for anledning pub med levende musikk og salg av enkel mat.

Bilde av Sygard Listad